piadina

Piadina

Products

Piadina Romagnola PGI all Riminese -5pcs

Piadina Romagnola PGI- LA SPESSA- 3pcs

Piadina made with Extra Virgin Olive Oil (Vegan) -5pcs

Gluten Free Piadina- 3pcs